EENProjekt: EEN

EEN – Europska poduzetnička mreža (engl. Enterprise Europe Network)
Europska poduzetnička mreža pruža potporu malim i srednjim poduzetnicima u stvaranju preduvjeta za širenje poslovanja na europskom tržištu, plasiranje vlastitog proizvoda/usluge ili transfer tehnologije iz inozemstva.

TERA – SAPO II

TERA – Savjetnik za poduzetnike II
Projekt ima za cilj savjetovati poduzetnike kroz pružanje konzultantskih i online mentorskih usluga te usluga informiranja poduzetnika u svrhu poticanja njihova rasta i razvoja. Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a okrenut je poduzetnicima početnicima i postojećim poduzetnicima u kategoriji malih i srednjih poduzetnika, pravnim i fizičkim osobama, stanarima inkubatora TERA i svim nositeljima inovativnih, na tehnologiji baziranih ideja.

KETGATE

Key Enabling Technologies – KETProjekt: KETGATE
Projekt ima za cilj isporučiti alate i mrežne strukture kako bi se uspostavio međunarodni ekosustav ključnih naprednih tehnologija (eng. Key Enabling Technologies – KET). Projektom se žele potaknuti mali i srednji poduzetnici iz Središnje Europe u cilju uspostavljanja pristupa najnovijim KET visokokvalitetnim infrastrukturama kako bi testirali inovativne/napredne materijale, fotonike i mikro i nano inženjering u istraživačko-tehnološkim institucijama.

KET4CleanProductionProjekt: KET4CP

Projekt KET4CleanProduction, financiran od strane Europske unije u okviru Programa istraživanja i razvoja Obzor2020, pruža pomoć malim i srednjim poduzetnicima iz proizvodnog sektora u povezivanju s KET tehnološkim centrima (TC) u inozemstvu te rješavanju izazova čiste proizvodnje, što rezultira unaprjeđivanjem održivosti, inovativnosti i kompetitivnosti u sljedećim područjima: mikroelektronika, nanoelektronika, nanotehnologija, industrijska biotehnologija, napredni materijali, fotonika i napredne proizvodne tehnologije.

Projekt: BudiUzorBudi uzor

Budi uzor® je međunarodna izložba inovacija i studentskih poslovnih planova. Od samoga početka izložba je orijentirana na inovatore i studente, a od 2008. godine značajno mjesto u organizaciji izložbe ima Europska poduzetnička mreža kojom se znatno olakšava globalizacija poslovanja kroz suradnju i transfer tehnologije.

SSBI-CRO-KAM

SSBI-CRO-KAM
Uspostavljanje usluge koje povećavaju sposobnost upravljanja inovacijama u hrvatskim malim i srednjim poduzećima kroz Europsku poduzetničku mrežu.
Riječ je o projektu koji ima za cilj uspostavljanje i pružanje inovacijske potpore i usluga koje se odnose općenito na male i srednje poduzetnike u Hrvatskoj sa značajnim inovacijskim akitvnostima te posebno korisnike instrumenata malih i srednjih poduzetnika.

PoC

PoC – Proof of concept
Smisao provjere inovativnog koncepta (engl. Proof of concept – PoC) je utvrditi tehničke karakteristike i komercijalni potencijal rezultata istraživanja. Program provjere inovativnog koncepta podupire pred-komercijalne aktivnosti istraživača i poduzetnika na putu razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa, s ciljem pružanja potpore u ranoj fazi razvoja inovacije, kako bi se pomogao i usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije u kasnijoj fazi. Program financira poduzetničke ideje s visokim komercijalnim potencijalom i nije zamišljen kao izvor financiranja za znanstveno istraživačke projekte.

Projekt: Erasmus za mlade poduzetnikeErasmus za mlade poduzetnike

Europski program razmjene za poduzetnike
Erasmus za mlade poduzetnike pogranični je program razmjene koji pruža priliku mladim i obećavajućim poduzetnicima da uče od iskusnih poduzetnika koji upravljaju manjim tvrtkama u drugim zemljama sudionicama

Projekt: beeB

beeB

Projekt beeB – promicanje izgradnje mostova suradnje u pčelarstvu kroz inovativne i participativne metode stručnog usavršavanja provodi se u suradnji partnera iz šest europskih zemalja (Portugal, Španjolska, Italija, Hrvatska, Norveška i Estonija) s ciljem razvoja alata koji će obiteljskim profesionalcima ili hobi pčelarima omogućiti stjecanje vještina u ovom području uporabom inovativnih i prilagodljivih metoda stručnog usavršavanja koje se temelje na ekološkim i dobrim pčelarskim praksama. Dakle, cilj je ovog projekta hobi pčelarima ponuditi stručno usavršavanje, koje inače ne postoji ili ga nema u dovoljnoj mjeri, te potaknuti nove skupine, posebice žene i nezaposlene, uglavnom iz ruralnih područja, da se uključe u ovu aktivnost. Projekt, sufinanciran od strane programa Europske unije Erasmus+, nastoji zadovoljiti potrebe za stručnim usavršavanjem svakog pčelara, i to uporabom inovativnih, atraktivnih i prilagodljivih metoda koje se mogu provoditi i na radnom mjestu.

Projekt: MobiliseSMEMobilise SME

Osnovni je cilj programa Mobilise SME podržati kratkoročne prekogranične razmjene zaposlenika, menadžera i/ili (su)vlasnika malih i srednjih poduzeća (MSP-ova). Prijavitelji su mali i srednji poduzetnici (MSP-ovi), tvrtke s jednim zaposlenim (ako su registrirani kao pravna osoba i imaju porezni broj) te vanjski suradnici (freelanceri), kao i slobodna zanimanja (odvjetnici, javni bilježnici, računovođe, ovlašteni revizori, liječnici, farmaceuti, psiholozi, arhitekti i inženjeri). Dva su načina sudjelovanja u programu, odnosno razmjeni: Sending company – tvrtka čiji zaposlenik, menadžer i/ili su(vlasnik) idu na razmjenu i Host company – tvrtka kod koje zaposlenik, menadžer i/ili su(vlasnik) dolazi na razmjenu.

SPINTeams

SPINTeams projekt programa Erasmus + ima za cilj unaprjediti poduzetničke vještine budućih poduzetnika i visokoškolskih institucija, kao i njihovih postojećih i budućih start-up i spin-off tvrtki s krajnjim ciljem postizanja rasta i dugoročnosti. Projektni konzorcij čini deset partnera, gospodarskih komora, uspješnih poduzeća i visokoškolskih institucija iz Španjolske, Latvije, Italije, Austrije i Hrvatske.

EIT FoodProjekt: EIT Food

Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) Food najveća i globalno najutjecajnija inicijativa vezana uz poljoprivredno-prehrambeni sektor, povezuje tvrtke, sveučilišta i istraživačke centre u Europi te potiče poduzetništvo i inovacije. EIT Food je paneuropsko partnerstvo, s pristupom usmjerenim na potrošače, čiji je cilj osnažiti inovatore, poduzetnike i studente za razvijanje prvoklasnih rješenja društvenih izazova, ubrzati razvoj inovacija, stvoriti nova radna mjesta te povećati konkurentnost Europe.

BondProjekt: BOND

Projekt „Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (eng. BOND – Business Organistions Network Development)“ okuplja poduzetničke potporne institucije u Hrvatskoj te im pomaže u jačanju vlastitoga savjetodavnog kapaciteta i razvijanju standardiziranih visokokvalitetnih usluga koje će uz pomoć članova Mreže ponuditi poduzetnicama na cjelokupnom državnom teritoriju.

Prihvaćam
Više

Pravila o kolačićima

web.tera.hr koristi kolačiće radi poboljšanja korisničkog iskustva -> saznaj više. Nastavkom korištenja web.tera.hr stranica slažete se sa korištenjem kolačića.